นกกระเรียนหงอนพู่เทา

ชอบ ชุ่มๆ,
นกกระเรียนหงอนพู่เทา มีถิ่นอาศัยอยู่ตามพื้นที่ช ุ่มน้ำในทวีปแอฟริกา รวมทั้งแอ่งน้ำชั่วคราวตามท ุ่งหญ้า ป่าสะวันนา, จะทำรังออกไข่ตามกอหญ้าข้าง หนองบึง หรือกอหญ้าที่ขึ้นตามท้องทุ ่งที่มีน้ำ และกินเมล็ดพืช ยอดหญ้าที่กำลังแตกใหม่ แมลง กบ เขียด ปู

สวนสัตว์เชียงใหม่ ประสบความสำเร็จในการเพาะขย ายพันธุ์นกชนิดนี้ และเลี้ยงดูแลไว้บริเวณ ตรงข้ามกับส่วนจัดแสดงเสือ- สิงโต ใกล้ๆกับบ้านหมีแพนด้า