นกอีมู

ขนของอีมูมีลักษณะคล้ายกับเ ส้นผม ซึ่งไม่เหมือนกับขนนกของนกบ ินได้ทั่วๆไป, กินผลไม้ ลูกไม้ และแมลง เป็นอาหาร, มีถิ่นอาศัยดั้งเดิมอยู่ในท วีปออสเตรเลีย และเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอย ู่บนตราแผ่นดินของออสเตรเลี ยคู่กับจิงโจ้ ตลอดมา ☺️
- - -
สวนสัตว์เชียงใหม่ เลี้ยงดูแลครอบครัวนกอีมูฝู งใหญ่ ไว้บริเวณโซนสัตว์ออสเตรเลี ย ใกล้กับมินิ-ซู