นกกระทุง หรือ นกเพลิแกน

นกกระทุง หรือ นกเพลิแกน(Pelican) เป็นนกที่ชอบอยู่เป็นฝูง ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทำอะไรตัวอื่นก็จะทำตาม เวลาที่อยู่เฉยๆ ก็จะหันหน้าไปทางเดียวกันหมด ในอดีตสามารถพบนกกระทุงได้มากมายในประเทศไทยตามแหล่งน้ำขนาดใหญ่, แม่น้ำ หรือริมทะเล แต่ปัจจุบันกลายสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปแล้ว

สวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยงดูแลฝูงนกกระทุงไว้บริเวณทางเข้าสวนชมนกนครพิงค์ใกล้กับส่วนจัดแสดง เสือ-สิงโต นะครับ