นกฟลามิงโก

นกฟลามิงโก จะมีปากสีชมพู โดยเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์จะปร ากฎสีนี้สดกว่าปกติ, มีส่วนปลายปากสีดำ นกตัวเมียจะมีขนาดเล็กกว่า และสีจางกว่า, นกฟลามิงโกมีปากคล้ายเหงือก ของปลาวาฬที่สามารถกรองเอาพ วกแพลงตอนไว้ และระบายเอาน้ำออกได้หมดเวล ากินอาหาร

สวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยงดูแ ลนกชนิดนี้ไว้บริเวณลานส่วน หน้า ใกล้กับมินิซู, และสามารถเพาะขยายพันธุ์นกฟ ลามิงโกนี้ได้มาแล้วหลายรุ่ นมากๆเลย