ม้าลาย

เคยเป็นคำถามสุดฮิตอยู่ช่วงหนึ่ง สำหรับสีของลำตัวและลวดลายของม้าลาย โดยตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวพื้นเมืองแอฟริกา เชื่อกันว่าม้าลายเป็นสัตว์ที่มีสีตัวดำและมีแถบสีขาวพาดผ่าน, ซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ตัวอ่อนของม้าลายที่อยู่ในท้องแม่จะมีลำตัวเป็นสีดำก่อน จากนั้นลายแถบสีขาวจึงจะค่อยๆพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ลวดลายของม้าลายแต่ละตัวก็จะมีลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่แต่ละตัวจะมีอยู่ไม่เหมือนกัน

สวนสัตว์เชียงใหม่เลี้ยงดูแลม้าลายไว้ร่วมกับสัตว์จากแอฟริกาชนิดอื่นๆภายในพื้นที่กว้างใหญ่ โดยให้อิสระเสรีในการใช้พื้นที่ร่วมกันบริเวณโซนสัตว์แอฟริกา นะครับ