ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจับรางวัลบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี 1 ปี จากกิจกรรมครบรอบ 45 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่

5 กรกฎาคม 2565 มีการ Live สด  ผ่านเพจ Facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ โดย นายวุฒิชัย ม่วงมัน  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมจับฉลากรางวัล และแจกรางวัลเป็นบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี 1 ปี จากกิจกรรมครบรอบ 45 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน 45 รางวัล  ณ บริเวณ มินิ ซู สวนสัตว์เชียงใหม่