สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D

สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D

              สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม โครงการชวนจิตอาสาวาดภาพสามมิติที่สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยใช้พื้นที่ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ภาพสามมิติจิตอาสา โดยการนำของสล่าเปี๊ยก จาก 3Dเดื่องก พร้อมด้วยจิตอาสาวาดภาพ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่    ร่วมกิจกรรม "สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D” 
            วันนี้ (15 กรกฎาคม 2565) นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรม "สวนสัตว์เชียงใหม่ ชวนจิตอาสาแต้มสีเติมฝัน รังสรรค์ศิลปะ 3D”  ขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2565 วัตถุประสงค์เพื่อสวนสัตว์เชียงใหม่มีพื้นที่แสดงงานศิลปะสามมิติที่ให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปให้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบสามมิติ และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณสง่า อุ่นเตจ๊ะ หรือลุงเปี๊ยก เจ้าของ 3D เดื่องก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากร พร้อมให้คำแนะนำการวาดภาพ 3D ให้กับจิตอาสา ทั้งนี้มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมจำนวน 115 คน ได้ผนึกกำลังร่วมกิจกรรมสร้างสรรสังคม ส่งเสริมการเรียนรู้   เพี่อพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ  ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มศักยภาพทางด้านศิลปะ ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานพันธมิตร  ประกอบด้วย บริษัท สีเบเยอร์ ได้มอบสีสำหรับเตรียมพื้นและเขียนกำแพง  3D ร้านอาหารโอ้กะจู๋ สโมสรโรตารีเชียงใหม่นวรัฐ ได้มอบน้ำดื่มสำหรับผู้ร่วมกิจกรรรม จำนวน 360 ขวด และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้มอบตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ จำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล สำหรับกิจกรรม"แชะ&แชร์ 3D สวนสัตว์เชียงใหม่ ลุ้นตั๋วเครื่องบินจากสายการบินแอร์เอเชีย” 
        เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ มั่นใจ เข้มงวดทุกขั้นตอนกับมาตรการป้องกันโควิด-19 "ประหยัด  สะดวก ใกล้เมือง...สวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์แห่งความสุขของคนเชียงใหม่และผู้มาเยือน”