ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565  นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ ซึ่งเดินทางมามาประชุมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ได้เยี่ยมชมการจัดแสดงบูธนิทรรศการเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหมดของสวนสัตว์เชียงใหม่ ของฝ่ายต่างๆประกอบด้วย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายรายได้และพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายบำรุงสัตว์ ฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ เช่น การอนุรักษ์พันธุ์พืช การจดสิทธิบัตรทำลูกลอยเพื่อระบายน้ำ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากและนกกระเรียนหงอนพู่โดยการเพิ่มจำนวน การวิจัยเพาะขยายพันธุ์ชะมดเช็ดเพื่อการพัฒนาอาชีพและแปรรูปผลิตภัณฑ์ การเยี่ยมชมหมีแพนด้าและจัดทำขนมปังหมีแพนด้าโดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ และคณะนำตรวจเยี่ยมชม พร้อมกันนี้ นายชวลิต ชูขจร ได้มอบนโยบายให้ต่อยอดผลงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไป