ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่

วันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

           ในการนี้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในครั้งนี้ด้วย

          เวลา 13.00 น. รับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

           เวลา 13.30  น. ประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวด ZPOT KM & IM DAY 2022  ผ่าน ZOOM ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัล ได้แก่ ประเภท KM จากผลงานที่ส่งประกวดทั้งหมด 10 โครงการ รางวัลชนะเลิศ  ชื่อผลงาน การฟื้นฟูพฤติกรรมนกระสาคอขาวและการทดลองปล่อยคืนส่งธรรมชาติที่เหมาะสมของประเทศไทย จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการมีส่วนร่วมแบบสื่อสารออนไลน์ จากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมรางวัล Popular Vote ชื่อผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเพาะขยายพันธุ์นกบลูแอนด์โกลด์มาคอว์ จากสวนสัตว์เชียงใหม่ ส่วนรางวัลผลงาน IM จากผลงานส่งประกวด 11 โครงการ รางวัลชนะเลิศ ชื่อผลงาน แบบฟอร์มรายงานประจำวันฝ่ายบำรุงสัตว์ จากสวนสัตว์ขอนแก่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อผลงาน กรงดักจับสัตว์รบกวน(นกพิราบและงู) จากสวนสัตว์เชียงใหม่ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ชื่อผลงาน การประยุกต์และพัฒนากระบวนการติดตามผลการดำเนินงานในรูปแบบเทคโนโลยีบน Smartphone ด้วย https://Planapotreports.glideapp.io/ จากการประยุกต์ใช้ www.glideapps.com จากสำนักบริหารแผนยุทธศาสตร์

          และเวลา 15.00 น. นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้สัก และต้นจามจุรี รวมจำนวน 90 ต้น ณ บริเวณด้านหน้าส่วนจัดแสดงหนูยักษ์คาปิบาร่า ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่