สวนสัตว์เชียงใหม่ ซ้อมแผนสัตว์หลุด ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดทำแผนการจัดการสัตว์หลุด ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ประจำสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้จำลองสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีนกกระจอกเทศหลุดออกจากส่วนจัดแสดงสัตว์แอฟริกา โดยใช้เจ้าหน้าที่แต่งตัวเป็นนกกระจอกเทศ หลุดออกมาจากส่วนจัดแสดง หลังจากนั้นได้มีการรายงานตามสายบังคับบัญชา ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการควบคุมพื้นที่เพื่อให้นกกระจอกเทศกลับเข้าไปยังส่วนจัดแสดงดังเดิม การทำแผนซักซ้อมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆหากมีสถานะการณ์จริง  รวมทั้งมาตรการในการควบคุมสถานการณ์กรณีฉุกเฉินที่มีสัตว์หลุด และแนวทางปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นทดสอบกระบวนการด้านการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว และถูกต้องตามสายงานบังคับบัญชา อีกด้วย 

       เพื่อให้การเที่ยวชมสวนสัตว์เชียงใหม่ เกิดความมั่นใจ สะดวก ปลอดภัย กับนักท่องเที่ยวและทุกคน สวนสัตว์จะปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความสุขของผู้มาเยือน ด้วยมาตรฐานการบริหารจัดการต่างๆที่เข้มงวดในทุกมิติและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด