บริการเช่ารถกอล์ฟ


บริการ รถไฟฟ้า ชมธรรมชาติและสวนสัตว์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ ช่วยอนุรักษ์โลก ในราคาที่คุณสามารถ


- 4 ที่นั่ง 350 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงแรก

กรณีใช้บริการเกินจาก 1 ชั่วโมง 15 นาที

เพิ่ม 300 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง

 

- 6 ที่นั่ง 350 บาท ต่อ 1 ชั่วโมงแรก

กรณีใช้บริการเกินจาก 1 ชั่วโมง 15 นาที

เพิ่ม 300 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง


สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 053 221 179

FanPagr : สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo


**ดูจากกลุ่มจำนวนของนักท่องเที่ยวต่อการใช้บริการรถกอล์ฟ**