สวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับพ่อเมืองเชียงใหม่ และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

                  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.อ.ไพศาล นันตา รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เพื่อประชุมร่วมกับเจ้าของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อพูดคุย ชี้แจง กำชับการปฏิบัติของสถานบริการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งยังรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ ของสถานบริการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมเจ็ดลิน ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่

 ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามในหนังสือตรวจเยี่ยม โดยมีข้อความฝากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้ทุกคนทำงานประสบความสำเร็จในด้านการบริการ และดูแลประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมสวนสัตว์เชียงใหม่ ต่อไป