ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

5 ธันวาคม 2565 เวลา  9.00 น. นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  เป็นประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่

และในเวลา 10.00 น. นางกรองแก้ว ทัปนวัชร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่  เป็นตัวแทนผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ จัดพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ โถงแรกรับ สวนสัตว์เชียงใหม่