กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ยังการันตีคุณภาพคงเดิม

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ยังการันตีคุณภาพคงเดิม !
พร้อมแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ "กิจกรรมให้บริการความรู้ ประจำปี 2567” ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
(Chiangmai Zoo Edzoocation)

     ในปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้ดำเนินการเปิดรับนักเรียนให้เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์เชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมให้บริการความรู้ ประจำปี 2567” ประเภท ไป-กลับ (On Site) จำนวน 50,000 คน โดยมีทีมงานวิทยากร ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า และธรรมชาติวิทยาให้น้องๆ เหมือนเช่นเคย

สำหรับโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลและเอกชน สถานสงเคราะห์ สมาคม มูลนิธิ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ หมายเลข 0 5321 0374 และ 08 9264 7078     ไม่เว้นวันหยุดราชการ และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ Facebook : ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่