ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ อสส.

ผู้บริหารสวนสัตว์เชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ อสส.
    เมื่อวันที่ 20 – 21  ธันวาคม 2566 คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  นำโดย ผศ.อำนาจ จำรัสจรุงผล ประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการอีก 4 ท่าน ประกอบด้วย รศ.สุระ พัฒนเกียรติ, รศ.สยาม อรุณศรีมรกต, นายจักรกฤษณ์ พันธ์หนอง และพล.อ.สุภมนัส ภารพบเดินทางมาตรวจติดตามการพัฒนาด้านกายภาพในพื้นที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ในโอกาสนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เชียงใหม่  ให้การต้อนรับ พร้อมฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ และนำเสนอรายงานแผนงานด้านกายภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ 
  จากนั้น ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยลงสำรวจพื้นที่กายภาพของสวนสัตว์เชียงใหม่