องค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดเต็ม!! เปิดแล้ว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม “ ทะเลบนดอย”สวย สะอาด สุดคุ้ม!!!!

องค์การสวนสัตว์ สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดเต็ม!! เปิดแล้ว เชียงใหม่ ซู อควาเรียม
" ทะเลบนดอย”สวย สะอาด สุดคุ้ม!!!! 

      นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยโดยนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณปี 2566 จำนวนมากกว่า 29 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือเชียงใหม่ ซู อควาเรียมมาแล้วนั้น บัดนี้การดำเนินการปรับปรุงได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการให้ นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน เข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป 
       ในการนี้ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดฯได้กล่าวว่าจากการที่องค์การสวนสัตว์ฯได้จัดสรรงบประมาณมาเพื่อปรับปรุงสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ในครั้งนี้ เนื่องจากต้องการให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้จากการเที่ยวชม และประชาชนตลอดจนชาวต่างชาติได้ชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ดีมีมาตรฐาน สวยงาม รองรับทั้งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นต่อไป อีกทั้งยังเป็นสถานที่ ศึกษาอนุรักษ์ วิจัยสัตว์น้ำ ตลอดจนถึงการสื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อตระหนักถึงการป้องกันเกิดสภาวะโลกร้อน อีกด้วย
      ด้านนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์ ประธานกรรมการบริษัทมารีน สเคป ประเทศไทย ผู้บริหารจัดการ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำในสวนสัตว์เชียงใหม่ กล่าวว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ ชีวิตสัตว์น้ำที่สำคัญของประเทศไทย มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด และพันธุ์ปลาน้ำทะเลหลากหลายสายพันธุ์ ภายในประกอบไปด้วยอุโมงค์ปลาน้ำจืดและปลาน้ำทะเลที่มีความยาว 133 เมตร นับว่าเป็นอุโมงค์ปลาที่ยาวที่สุดในโลก การดำเนินปรับปรุงต่างๆ เริ่มจากการปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นสบาย อากาศถ่ายเทได้ดี เปลี่ยนระบบทางเดินให้มีความสะดวก ปลอดภัย ตลอดจนถึงการปรับปรุงระบบช่วยชีวิตปลาให้มีคุณภาพดี ทำให้สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์น้ำดียิ่งขึ้น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้ได้มีการนำปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ มากกว่า 80 ชนิด มาจัดแสดงเริ่มจากลุ่มแม่น้ำโขงจนถึงป่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากที่สุดในประเทศ ส่วนในโซนปลาน้ำทะเลได้มีการจัดแสดงฝูงปลาฉลามมากกว่า 30 ตัวและการจัดตู้ปลาในลักษณะการจำลองการจัดแสดงให้เห็นถึงอันตรายของสภาวะโลกร้อนในอนาคตจะก่อให้เกิดภูเขาน้ำแข็งละลาย เกิดน้ำท่วมทำให้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญต่างๆภายในโลก ถูกน้ำทะเลท่วมและจมสู่ใต้ท้องทะเลในที่สุด ดังนั้นการแสดงในลักษณะนี้จึงเป็นการสร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นว่าสภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้กับสิ่งมีชีวิตและสิ่งปลูกสร้างในโลกเกิดความเสียหาย ต่อไป
         ชมมิติใหม่ที่สวย สะอาด ได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม เปิดให้บริการทุกวัน มี นักดำน้ำโชว์การให้อาหารปลาน้ำจืดในเวลา10.30 น. และ 14.00น. ส่วนในโซนน้ำทะเลจะมีการโชว์ให้อาหารปลาน้ำทะเลในเวลา11.00และ14.30น.ทุกวัน ราคาเข้าชมรวมสวนสัตว์แล้วเพียง 300 บาท|คน เท่านั้น ซึ่งนับว่าสุดคุ้มมากๆ นายวุฒิชัยฯ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวทิ้งท้าย