กิจกรรมครบรอบ 47 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ 16 มิถุนายน 2567

บรรยากาศกิจกรรมครบรอบ 47 ปี สวนสัตว์เชียงใหม่ 16 มิถุนายน 2567