เดินเที่ยวนั่งเล่นได้ เย็นๆใจ!! เพราะทีมงานของเราคอยดูแล

เดินเที่ยวนั่งเล่นได้ เย็นๆใจ!!
เพราะทีมงานฝ่ายสถานที่ของเราคอยดูแลช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้และสัตว์ รวมทั้งช่วยลดอุณหภูมิความร้อนของถนนและลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ ด้วยรถพ่นน้ำตลอดทั้งวัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้เที่ยวชมสวนสัตว์อย่างมีความสุข