กิจกรรมทัศนะศึกษาเพื่อการศึกษาเรียนรู้ร่วมกับฝ่ายการศึกษา วันที่ 25 เมษายน 2562