ฝ่ายการศึกษาจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2562

ฝ่ายการศึกษาจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2562 พร้อมแจกของรางวัลสำหรับผู้ร่วมสนุกทำกิจกรรมวันคุ้มครองโลก