กลับมาอีกครั้ง!! สำหรับการซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ในราคาพิเศษ(มากๆๆ) นานๆมีครั้ง

กลับมาอีกครั้ง!! สำหรับการซื้อบัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่ในราคาพิเศษ(มากๆๆ) นานๆมีครั้ง

โดยครั้งนี้ทุกท่านสามารถไปซื้อกันได้ที่ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่, ทุกวันตั้งแต่วันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 62 นี้, เวลา 10.00 ถึง 19.00 น. ในงาน