ราคาบัตร

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เชียงใหม่

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 20 บาท
นักเรียน นักศึกษา (แสดงบัตรก่อนเข้าชม) 50 บาท
ผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป (แสดงบัตรก่อนเข้าชม) เข้าชมฟรี
- สามารถซื้อบัตรได้ที่ประตูทางเข้าสวนสัตว์เชียงใหม่
- หรือซื้อบัตรล่วงหน้า คลิกซื้อบัตรเข้าชมได้ที่นี่

บัตรเข้าชมแพนด้า 

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 50 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 20 บาท


บัตรเข้าชม SnowBuddy WinterLand

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 250 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 200 บาท

บัตรเข้าชมเชียงใหม่ ซู อควาเรียม ( ปิดปรับปรุง )

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 250 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 180 บาท


บัตรขึ้นรถบริการชมรอบสวนสัตว์

ประเภทบัตร ราคา
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135 ซม.) 25 บาท

บริการเช่ารถกอล์ฟ

ประเภทบัตร ราคา
บริการเช่ารถกอล์ฟ 350 บาท ต่อชั่วโมง


บัตรจอดรถ

ประเภทบัตร ราคา
บัตรจอดรถยนต์ 50 บาท
บัตรจอดรถจักรยานยนต์ 10 บาท