น้องชะนีมือขาว กับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยมันเทศนึ่งสุกห่อใบตอง

น้องชะนีมือขาว วันนี้ได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยมันเทศนึ่งสุกห่อใบตอง, ให้น้องได้ใช้ประสาทสัมผัสในการค้นหาและได้รับอาหารในรูปแบบใหม่ บอกเลยว่าน้องช๊อบบบชอบบบบ