น้องโคอาล่า กับการส่งเสริมพฤติกรรมด้วยการกระจายกิ่งยูคาไว้รอบๆบริเวณที่เลี้ยง_2

โพสต์กันต่อเนื่อง, เอาใจแฟนๆน้องโคอาล่าทุกท่าน, น้องยังเลือกใบยูคาที่ถูกใจไม่ได้ เลยไต่ไปไต่มาค่อยๆดูไปทีละกิ่งครับ