ติดต่อเรา

ติดต่อสวนสัตว์เชียงใหม่

โทร 053-221179
แฟกซ์ 053-222283 
อีเมล์ : chiangmaizoomail@yahoo.com